Voorbeeldbericht gespreksverslag participatie

U heeft gesprekken gevoerd met uw buren of anderen belanghebbenden van uw plan. U heeft hen om hun mening gevraagd en of ze bezwaren hebben. Ook heeft u hen gevraagd naar ideeën. Verslagen van die gesprekken moet u aanleveren bij een vergunningsaanvraag. Dit format helpt om het gesprek goed vast te leggen. Zo weet de gemeente wat er besproken en afgesproken is.

Voorbeeldbericht gespreksverslag

Wat kunt u opnemen in een gespreksverslag? Dit format helpt u. U kunt het zelf aanpassen en aanvullen. Ga daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van anderen. Deel die bijvoorbeeld niet zomaar met andere participanten.