Voorbeeldbericht om omwonenden te informeren

Met een brief, mail of appje kunt u buren of andere betrokken bewoners informeren over uw plan. Daarin vertelt u hen over wat u van plan bent. Ook kunt u daarin vragen om hun reactie.

Beantwoord in uw bericht, mail of appje de volgende vragen

  • Wie bent u en waar woont u?
  • Waarom schrijft u deze brief?
  • Wat wilt u van de lezer?
  • Wat gaat u met de reactie doen?
  • Hoe kan de lezer contact opnemen?

Tips

  1. Maak inzichtelijk wie u wilt betrekken bij uw plan.
  2. Pas de toon in uw bericht aan op wie u wilt bereiken.
  3. U kunt natuurlijk op verschillende manieren uw bericht verspreiden. Zo bereikt u mensen op verschillende manieren.

Voorbeeldbrief omwonenden informeren

Deze voorbeeldbrief laat zien hoe zo’n brief eruit kan zien.