Register van verwerkingen

In het verwerkingsregister staat informatie over de persoonsgegevens die wij gebruiken. 

Er staat in: 

  • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  • Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
  • Van welke personen wij persoonsgegevens verwerken.
  • Welke persoonsgegevens wij verwerken. 
  • De bewaartermijn van de gegevens.
  • Met wie de persoonsgegevens gedeeld worden.
  • Wat de rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Register inzien

Meer informatie? Of inzage in het register? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming.