Privacyverzoek AVG of WPG

Gebruikt de gemeente Soest uw persoonsgegevens? Dan heeft u verschillende rechten. Deze staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor de bescherming van persoonsgegevens bij de politie is er een speciale wet: de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg regelt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van de politietaak.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Verzoek indienen

U heeft het recht om te vragen om uw gegevens in te zien. U kunt een verzoek online indienen met uw DigiD. Wij vragen uw burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, straatnaam, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om uw identiteit vast te stellen. 

U kunt een verzoek indienen voor:

  • inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens
  • een correctie van uw persoonsgegevens
  • verwijdering van uw persoonsgegevens
  • het beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens
  • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als het voor u niet mogelijk is om digitaal een verzoek te doen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u zodat u uw verzoek in kunt dienen.

Inloggen met DigiD Privacyverzoek AVG of Wpg

Alleen eigen persoonsgegevens

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek op grond van de AVG of Wpg doen.

Procedure

U ontvangt binnen een maand bericht over de door u opgevraagde gegevens. Het kan zijn dat wij de termijn met twee maanden verlengen. Dit is afhankelijk van uw verzoek.