Privacyverzoek AVG of WPG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn een aantal rechten beschreven. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen, te laten verwijderen of bezwaar te maken tegen het gebruik.

Verzoek indienen

Bij deze verzoeken vragen wij u om een bevestiging van uw identiteit. U kunt digitaal een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering en beperking of bezwaar maken. 

Inloggen met DigiD Privacyverzoek AVG of Wpg

Als het voor u niet mogelijk is om digitaal een verzoek te doen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u zodat u uw verzoek in kunt dienen.

Alleen eigen persoonsgegevens

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek op grond van de AVG of Wpg doen.

Procedure

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en van het aantal verzoeken kan de termijn van een maand, indien nodig, met nog eens twee maanden worden verlengd.