Onderzoeksprogramma

Jaarlijks maakt de rekenkamercommissie een plan:

  • in het Jaarplan 2018 (pdf, 631 KB) staat welke onderzoeken er mogelijk het komende jaar worden uitgevoerd en dit is tevens het onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie
  • in het Jaarverslag 2017 (pdf, 533 KB) wordt terug gekeken op het voorgaande jaar en worden de uitgevoerde activiteiten weergegeven

Uitgevoerde onderzoeken

In het verzamelboekje De rekenkamercommissie van Soest onderzoekt (pdf, 719 Kb) vindt u alle onderzoeken die de rekenkamercommissie sinds de oprichting in 2006 heeft uitgevoerd.

2011

2008

2006