Welstandsadvies voor (ver)bouwen

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen nodig? Dan moet u een welstandsadvies aanvragen. Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen.
U hoeft geen welstandsadvies aan te vragen bij een tijdelijk gebouw, behalve bij een monument en seizoensgebonden bouwwerken.

Welstandeisen

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota  (pdf).

Welstandsadvies aanvragen

Wij beoordelen elk bouwplan of dit voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Weet u niet zeker of uw plan hieraan voldoet? Maak dan een afspraak bij de balie Omgevingsloket

Afspraak Omgevingsloket