Veelgestelde vragen tijdelijke huisvesting

In Soest zoeken we naar locaties waar we tijdelijke woningen mogelijk kunnen maken. Voor starters op de woningmarkt. Voor mensen die met spoed een woning zoeken. Voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders). En voor Oekraïense vluchtelingen.

We zoeken naar kleinschalige locaties, waar vijf tot vijftien jaar woningen kunnen staan. We schatten in dat we 250 mensen kunnen huisvesten.

De gemeente bouwt zelf geen permanente woningen. Corporaties en projectontwikkelaars bouwen woningen. Samen met de corporaties bekijken we of we de geplande projecten kunnen versnellen. Zie: Masterplan Wonen Soest.

We willen graag nog meer woningen realiseren voor mensen die met spoed een woning nodig hebben. Het is een overbrugging totdat er meer reguliere sociale woningbouw beschikbaar komt. In het voorjaar kunnen we hier meer over vertellen.

We gaan uit van vijf tot vijftien. Dit hangt ook af van de kwaliteit van de woningen. Prefab woningen gaan langer mee dan goedkopere containerwoningen. De keuze hangt onder meer af van de periode dat een locatie of stuk grond beschikbaar is. Tijdelijke woningen van voldoende kwaliteit kunnen we verplaatsen naar een andere locatie (binnen of buiten de gemeente).

We schatten nu in dat we 250 mensen kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld in studio’s, woningen met gedeelde badkamer en keuken, tweekamer-appartementen of appartementen voor gezinnen. De komende tijd werken we de plannen uit.

Dat zijn we aan het onderzoeken. We beoordelen dit in overleg met de netbeheerder per locatie.

De vergunning geldt tot 15 februari 2025. In de zomer bekijken we of de vergunning kunnen verlengen. 

Meer informatie: Albertsdorp.

Een statushouder heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Hij of zij mag in Nederland blijven. Elke gemeente moet elk half jaar een aantal statushouders een woning aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt deze aantallen (de taakstelling).

De taakstelling over de eerste helft van 2024 is 50 personen. De taakstelling voor de tweede helft van 2024 wordt rond 1 april 2024 bekend. 

Er zijn in 2023 107 statushouders gehuisvest in Soest. De gemeente heeft hiertoe 30 woningen van de corporatie beschikbaar gesteld.