Onderhoud

De gemeente zorgt voor een deel van het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Heeft u grafrechten op een particulier graf, kindergraf, urnengraf of -nis? Dan betaalt u elk jaar een vergoeding aan de gemeente voor het onderhoud.

Onderhoud

Van het bedrag dat u jaarlijks betaalt, doet de gemeente het volgende onderhoud:

  • Jaarlijkse algenreiniging van de monumenten/urnenmuren
  • Snoeiwerkzaamheden
  • Vier keer per jaar een schoffelronde rondom de graven
  • Twee keer per jaar het uitharken van de graven
  • Onderhoud van de paden

Kosten

De onderhoudskosten voor een algemeen graf zijn:

  • € 420 voor een periode van tien jaar. Dit bedrag betaalt u bij uitgifte van het graf.

De overige onderhoudskosten zijn:

  • Particulier graf/kindergraf: € 83 per jaar
  • Urnengraf/urnennis: € 41 per jaar

(Tarieven 2019)

Afkopen onderhoud

U ontvangt in november een rekening voor het onderhoud van het afgelopen jaar. U kunt het onderhoud afkopen voor een periode van maximaal twintig jaar, maar niet voorbij het einde van de grafrechttermijn. U betaalt dan maximaal twintig keer het jaarlijkse bedrag in één keer.