Veiligheid

De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer en het Openbaar Ministerie aan veiligheid. Ook vele zorg- en welzijnsinstellingen zorgen dat de gemeente veiliger wordt.

Toezicht

In Soest en Soesterberg verleent het Team Vergunning en handhaving (van de afdeling Dienstverlening) vergunningen en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Het team bestaat onder andere uit toezichthouders bouw (bouwinspecteurs), buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en juridisch medewerkers. Het doel is de gemeente schoon, heel en veilig te houden.

Rampen

Iedere eerste maandag van de maand worden om twaalf uur 's middags de alarmsirenes getest. Op elk ander moment gaan de sirenes alleen af wanneer er een ramp plaatsvindt.

Hoort u de sirenes, doe dan ogenblikkelijk het volgende:

  • Ga direct naar binnen of blijf binnen
  • Sluit deuren en ramen
  • Zet radio of TV aan: Radio M (kabelnet 91,9 en ether 93.1, Radio Soest (kabelnet 102.4 en ether 105.9), TV: de zender RTV Utrecht (kabelnet kanaal 44, frequentie 655,25)
  • Heeft u geen kabel? Kijk dan op de website van uw televsieaanbieder voor de juiste frequentie.

Als het een grote ramp is, staat informatie op www.crisis.nl.
Elke gemeente is verplicht om een rampenplan te hebben. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp.

Directe omgeving

Ziet u een inbraak gebeuren of bent u getuige van een verdachte situatie, belt u het alarmnummer 112! Schroom niet de politie te bellen. Noteer kentekens en andere bijzondere kenmerken. Geen spoed, wel politie nodig? In dit geval kunt u de politie bellen via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Deze telefoonnummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

  • Overlast, een gevaarlijke situatie door een losliggende stoeptegel, etc. in de openbare ruimte kunt u melden bij de gemeente via Melding openbare ruimte
  • U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken etc.
  • Brandveiligheid. De gemeente geeft hoge prioriteit aan brandveiligheid. Er vinden regelmatig controles plaats om na te gaan of de brandveiligheidsregels worden nageleefd.
  • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd. Meld u ook aan via www.burgernet.nl
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen. www.politiekeurmerk.nl

Het Integraal Veiligheidsplan

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) staan de prioriteiten, doelen en aanpak van het veiligheidsbeleid van de gemeente. De prioriteiten zijn:

Daarnaast wordt er onverminderd gewerkt aan de reguliere taken zoals het evenementenbeleid, de uitvoering van het hennepconvenant, de aanpak van georganiseerde criminaliteit, de APV en wettelijke taken zoals het toezicht houden en handhaven op de Drank- en Horecawet, fysieke veiligheid, nazorg voor ex-gedetineerden en het tegengaan van radicalisering. We houden ook de flexibiliteit om in te kunnen spelen op de actualiteit.

Helpt u mee? BuurtWhatsApp

De regie op de uitvoering van het veiligheidsplan is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen het niet alleen. Naast de inzet van de professionele partners hebben we ook u nodig om Soest veilig en leefbaar te maken. Zo willen we graag 'Buurtwacht' onder uw aandacht brengen: buurtbewoners die via een WhatsApp-groep met elkaar zijn verbonden in hun buurt. Op die manier houden ze een oogje in het zeil en melden verdachte situaties snel bij de politie en bij elkaar. Wilt u meer weten over een Buurtwachtgroep in uw eigen wijk en ook meedoen? Kijk dan eens op de website van Buurtwacht