Burgerhulpverlening (HartslagNu)

Net als de meeste andere gemeenten in de provincie Utrecht heeft de gemeente Soest zich aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNu. Met dit alarmeringssysteem kunnen burgers in de directe omgeving van een slachtoffer alvast ingezet worden bij een reanimatie in afwachting van deskundige hulp.

Gemeenten zijn wettelijk gezien niet verplicht om zich aan te sluiten bij dit systeem. De meeste gemeenten sluiten zich toch aan bij dit systeem om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan snelle hulpverlening in geval van een hartstilstand en hiermee de kans op overleving van een hartstilstand te vergroten. In Soest hebben de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU), de EHBO-vereniging Soest en de gemeente Soest de handen ineengeslagen om burgerhulpverlening ook in Soest mogelijk te maken.

Wat is burgerhulpverlening?

Burgerhulpverleners zijn opgeleide vrijwilligers die hulp verlenen bij een reanimatie. In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de circa 1.000 inwoners een circulatiestilstand (hartstilstand). Bij een acute circulatiestilstand is het van zeer groot belang dat zo snel mogelijk - binnen zes minuten - wordt gestart met de hulpverlening (borstcompressies en mond-op-mondbeademing). Hoe eerder wordt begonnen, hoe groter de overlevingskans.

In afwachting van de komst van deskundige hulp (ambulance) kunnen burgerhulpverleners alvast beginnen met de hulpverlening. Burgerhulpverleners in de omgeving kunnen meestal eerder bij het slachtoffer zijn dan de professionele hulpverlening. Het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse hulp te gaan verlenen of een AED op te halen om in te zetten bij de hulpverlening heet HartslagNu. 

Hoe werkt het?

Bij een melding van een (mogelijke) reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer gealarmeerd. Zij ontvangen een oproep via de speciale app op de smartphone of via een sms. Binnen zes minuten kunnen zij beginnen met reanimatie of een AED (Automatische Externe Defibrillator) naar de locatie van het slachtoffer brengen en als dat nodig is een schok toedienen. Als de professionele hulp gearriveerd is, neemt deze de hulpverlening over. Uit onderzoek is gebleken dat als binnen zes minuten na een hartstilstand wordt begonnen met reanimeren, dit het overlevingspercentage vergroot. 

Infrastructuur van AED’s en burgerhulpverleners

De kans op succesvolle hulpverlening neemt toe naarmate er meer AED’s en burgerhulpverleners zijn. Iedereen die een AED heeft en een bijdrage wil leveren aan de burgerhulpverlening kan zijn/haar AED aanmelden op de site van www.HartslagNu.nl. Als de AED is aangemeld gaat deze AED mee in de alarmering en kan ingezet worden in geval van een reanimatie.

De gemeente heeft geïnvesteerd in een aantal AED’s die in de wijken hangen in Soest en Soesterberg. Deze AED’s hangen in buitenkasten in de openbare ruimte en zijn 24/7 beschikbaar. De AED's hebben een wijkfunctie en zijn dusdanig over de gemeente verspreid dat in principe binnen zes minuten hulp verleend kan worden. Naast gemeentelijke AED’s hebben ook enkele burgers en bedrijven hun AED’s aangemeld bij het systeem van HartslagNu. In geval van een melding kunnen deze AED’s ook ingezet worden voor hulpverlening.

Voor een snelle hulpverlening is het ook belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners zijn die ingezet kunnen worden. Samen met de plaatselijke EHBO-vereniging probeert de gemeente Soest zoveel mogelijk burgerhulpverleners te werven die meedoen aan het systeem van HartslagNu.

Ook burgerhulpverlener worden of AED aanmelden?

Wilt u ook burgerhulpverlener worden? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.hartslagnu.nl. Inmiddels hebben 450 mensen zich al aangemeld als burgerhulpverlener in Soest. Als u een AED heeft die u beschikbaar wilt stellen om gebruikt te mogen worden voor het verlenen van hulp, dan kunt u deze AED aanmelden via www.hartslagnu.nl.

Meer informatie?

Op de website van www.hartslagnu.nl is veel informatie te vinden. Voor informatie over een reanimatie-opleiding of EHBO-cursus kunt u onder andere terecht bij EHBO-vereniging Soest.