Afwijken bestemmingsplan (verzoek vooroverleg)

Heeft u een bouwplan of nieuw initiatief en past het niet binnen het bestemmingsplan? U kunt met een verzoek om vooroverleg de gemeente vragen om af te wijken van het bestemmingsplan.

Er zijn verschillende manieren voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  • Soms biedt het bestemmingsplan zelf die mogelijkheid onder voorwaarden om af te wijken.
  • In andere gevallen wordt een procedure doorlopen waarbij wij u vragen om een goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren voor uw initiatief.
  • Als laatste is het soms noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Vooroverleg

Via het formulier verzoek om vooroverleg geeft u duidelijk aan wat uw plannen zijn. U beschrijft op welke wijze de aanvraag past binnen gemeentelijk beleid. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.

Formulier verzoek om vooroverleg (pdf, 168 KB)

Procedure

U ontvangt van het college een principebesluit of uw plan haalbaar en wenselijk is. Ook geeft het college aan welke procedure noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw plannen. Daarna vraagt u de afwijking van het bestemmingsplan aan als aparte activiteit binnen de omgevingsvergunning of samen met de andere activiteit(en) die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online.

Is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte via (035) 609 34 11.

Kosten

Vooroverleg kosten
Vooroverleg omgevingsvergunning € 154,55