Werken aan wegen

Soest timmert flink aan de weg

De komende vijf jaar krijgt het onderhoud van de openbare ruimte een impuls. De gemeenteraad heeft extra geld beschikbaar gesteld waardoor we het onderhoud kunnen verhogen naar het gewenste niveau. Daarnaast heeft de gemeenteraad structureel geld beschikbaar gesteld om het onderhoud op het gewenste niveau te kunnen houden. We gaan er voor zorgen dat de openbare ruimte er overal weer netjes en veilig bij ligt.

We timmeren de komende jaren dus letterlijk flink aan de weg!

Meer informatie over de planning en de werkzaamheden: Soest timmert flink aan de weg

Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

De werkzaamheden in de Beetzlaan verlopen voorspoedig. De werkzaamheden aan kabels en leidingen, uitgevoerd door aannemer A. Hak, zijn nagenoeg gereed.

De riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd door de firma van Asch uit Soest zijn in volle gang. Afhankelijk van het weer zijn de werkzaamheden maart-april 2018 afgerond.

Gefaseerde uitvoering

De werkzaamheden vinden op dit moment plaats tussen de Hellingweg en de Nieuwstraat. Dit betekent dat niet de hele straat open ligt er wordt in fases gewerkt.

Meer informatie: Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

Plaatsing slimme verkeerslichten in Soest-Zuid

Werkzaamheden en tijdelijke hinder

Vanaf eind januari plaatsen we de slimme verkeerslichten in Soest-Zuid. De werkzaamheden zijn op 9 maart klaar. Wij vragen uw begrip voor de verkeershinder die hierdoor de komende weken ontstaat. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Houdt u rekening met extra reistijd?

Vanaf dinsdagmiddag 23 januari staan de verkeerslichten op het kruispunt Soesterbergsestraat Ossendamweg een paar dagen uit. Vanaf maandag 29 januari staan de verkeerslichten op de Birkstraat Vondellaan twee weken uit. We zetten overdag verkeersregelaars in voor de veiligheid.

In de nacht van dinsdag 6 maart op woensdag 7 maart sluiten we de Ossendamweg helemaal af. Bij de Eikenlaan brengen we dan nieuw asfalt aan.

Meer informatie: Verkeersplan Soest-Zuid

Reinigen riolering in Overhees en de Koningsweg

Vanaf maandag 5 februari wordt het rioolstelsel in Overhees en de Koningsweg gereinigd. Het riool wordt gereinigd en nagekeken op gebreken en obstakels worden verwijderd. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer twee maanden.

Rioolreiniging en -inspectie

Vandervalk+degroot reinigt en inspecteert de komende periode in opdracht van de gemeente Soest een gedeelte van het ondergrondse (hoofd) rioolstelsel. Een aantal rioleringen wordt ook van binnenuit gerenoveerd.

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer enige hinder ondervinden, omdat de vrachtauto’s waarmee gereinigd wordt, midden op straat of op het fietspad staan. De verblijftijd boven de put is kortstondig (10 tot 20 minuten). Werkzaamheden in drukke straten worden buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars uitgevoerd. De werkzaamheden bij winkelgebied Tamboerijn zijn op maandagochtend.

Nachtwerk

Om zo min mogelijk overlast voor het verkeer te veroorzaken wordt het riool in de Koningsweg in de avond/nacht schoongemaakt. Tijdens het nachtwerk is de Koningsweg in één richting afgesloten en wordt de bus omgeleid.

Wat merken inwoners van de werkzaamheden?

Meestal merken inwoners weinig tot niets van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kan men toilet, douche of wasmachine gewoon gebruiken. Tijdens de daadwerkelijke reinigingswerkzaamheden binnen ongeveer 50 meter van de woning kan het gebeuren dat bij wastafels of gootstenen water opborrelt. Dit ontstaat door luchtverplaatsingen in het hoofdriool. Hierdoor kan incidenteel enige geuroverlast ontstaan.

Tips om geuroverlast op te lossen

  1. Laat, bij constatering van geuroverlast, even leidingwater door de wastafel, gootsteen of douchebak stromen
  2. Houd ten tijde van de reiniging de WC deksel gesloten

Meer informatie en het stellen van vragen? Kijk dan op de website van vandervalk+degroot