Werk aan wegen

Werkzaamheden Albert Cuyplaan

Vanaf maandag 11 september tot vrijdag 22 september 2017 vanaf 16 uur is de Albert Cuyplaan vanaf de Dalweg afgesloten wegens werkzaamheden van gas en waterleiding. De afsluiting is vanaf de Dalweg en loopt door tot 50 meter de Albert Cuyplaan in.

Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

Dit voorjaar is gestart met riolerings- en wegwerkzaamheden in de Beetzlaan. Voorafgaand aan deze werkzaamheden start netbeheerder Stedin samen met waterleidingbedrijf Vitens met het vernieuwen van kabels en leidingen. Aannemer A. Hak voert de werkzaamheden aan de kabels en leidingen (gas, water en stroom) uit. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2018 afgerond.

Meer informatie: Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

Werkzaamheden aan het asfalt

Van maandag 25 september tot en met vrijdag 20 oktober voert Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv. onderhoudswerkzaamheden uit aan asfaltverhardingen in de gemeente Soest. Hierdoor zijn bepaalde wegen overdag of ’s nachts soms tijdelijk gesloten of slecht bereikbaar. Onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld slecht weer) kunnen de uitvoering van het werk eventueel vertragen.

Koningsweg

Vervangen asfalttoplaag van de rijweg tussen de Jachthuislaan en Belvedereweg van dinsdag 26 september tot donderdag 28 september.

Vondellaan

Vervangen asfalttoplaag van de rijweg tussen de Soesterbergsestraat en de Birkstraat van dinsdag 26 september tot donderdag 28 september.

Soesterbergsestraat

Een lokale asfaltreparatie in de rijweg tussen de Heideweg en de Hildebrandlaan van donderdag 28 september tot en met vrijdag 29 september. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.

Bosstraat

Aanleg van een asfaltdrempel in de rijweg tussen de den Blieklaan en de Wieksloterweg van donderdag 28 september tot en met vrijdag 29 september. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht.

1ste Heezerlaantje

Aanleg van een asfaltdrempel in de rijweg tussen de Den Blieklaan en de Wieksloterweg van donderdag 28 september tot en met vrijdag 29 september. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht.

Peter van den Breemerweg

Aanleg asfaltdrempel in de rijweg tussen de Ferdinand Huyklaan en de Hooiweg van donderdag 28 september tot en met maandag 2 oktober. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht.

Wieksloterweg Oostzijde

Vervangen asfalttoplaag van de inrit van Atletiekvereniging Pijnenburg op woensdag 4 oktober. Verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht.

Di Lassostraat en Willaertstraat

Vervangen asfalttoplaag van de rijweg en het aanbrengen van busvriendelijke verkeersdrempels tussen de Obrechtstraat en de Clemenstraat van donderdag 28 september tot en met vrijdag 6 oktober. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht.

Veenbesstraat

Vervangen asfalttoplaag van de rijweg tussen de Smitsweg en de Veenbesstraat nr. 782 van woensdag 4 oktober tot en met donderdag 5 oktober.

Obrechtstraat

Vervangen asfalttoplaag van de rijweg tussen de Koningsweg en de Van der Weydenstraat van dinsdag 10 oktober tot en met vrijdag 13 oktober. De markeringen worden op maandag 16 oktober aangebracht. Werkzaamheden worden tijdig op locatie aangekondigd door middel van borden, omwonenden worden tijdig schriftelijk geïnformeerd.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Voor bepaalde werkzaamheden moet een weg soms tijdelijk worden afgesloten. Hierdoor kunnen omwonenden hinder ondervinden bij het bereiken van hun woning/bedrijf. Er wordt geprobeerd deze overlast zo veel mogelijk te beperken en zo kort mogelijk te laten duren.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden, stuur dan een mail naar projecten@vankessel.nl en vermeld bij het onderwerp ‘Soest’.