Werken aan wegen

Soest timmert flink aan de weg

De komende vijf jaar krijgt het onderhoud van de openbare ruimte een impuls. De gemeenteraad heeft extra geld beschikbaar gesteld waardoor we het onderhoud kunnen verhogen naar het gewenste niveau. Daarnaast heeft de gemeenteraad structureel geld beschikbaar gesteld om het onderhoud op het gewenste niveau te kunnen houden. We gaan er voor zorgen dat de openbare ruimte er overal weer netjes en veilig bij ligt.

We timmeren de komende jaren dus letterlijk flink aan de weg!

Meer informatie over de planning en de werkzaamheden: Soest timmert flink aan de weg.

Werkzaamheden Molenstraat

Vanwege wegwerkzaamheden is de Molentraat ter hoogte van nummer 5 afgesloten tot en met 2 mei.

Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

De werkzaamheden in de Beetzlaan verlopen voorspoedig. De werkzaamheden aan kabels en leidingen, uitgevoerd door aannemer A. Hak, zijn nagenoeg gereed.

De riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd door de firma van Asch uit Soest zijn in volle gang. Afhankelijk van het weer zijn de werkzaamheden maart-april 2018 afgerond.

Gefaseerde uitvoering

De werkzaamheden vinden op dit moment plaats tussen de Hellingweg en de Nieuwstraat. Dit betekent dat niet de hele straat open ligt er wordt in fases gewerkt.

Meer informatie: Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

Reinigen riolering in Overhees en de Koningsweg

Vanaf maandag 5 februari wordt het rioolstelsel in Overhees en de Koningsweg gereinigd. Het riool wordt gereinigd en nagekeken op gebreken en obstakels worden verwijderd. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer twee maanden.

Rioolreiniging en -inspectie

Vandervalk+degroot reinigt en inspecteert de komende periode in opdracht van de gemeente Soest een gedeelte van het ondergrondse (hoofd) rioolstelsel. Een aantal rioleringen wordt ook van binnenuit gerenoveerd.

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer enige hinder ondervinden, omdat de vrachtauto’s waarmee gereinigd wordt, midden op straat of op het fietspad staan. De verblijftijd boven de put is kortstondig (10 tot 20 minuten). Werkzaamheden in drukke straten worden buiten de spits en onder begeleiding van verkeersregelaars uitgevoerd. De werkzaamheden bij winkelgebied Tamboerijn zijn op maandagochtend.

Nachtwerk

Om zo min mogelijk overlast voor het verkeer te veroorzaken wordt het riool in de Koningsweg in de avond/nacht schoongemaakt. Tijdens het nachtwerk is de Koningsweg in één richting afgesloten en wordt de bus omgeleid.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Meestal merken inwoners weinig tot niets van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kunt u toilet, douche of wasmachine gewoon gebruiken. Tijdens de daadwerkelijke reinigingswerkzaamheden binnen ongeveer 50 meter van de woning kan het gebeuren dat bij wastafels of gootstenen water opborrelt. Dit ontstaat door luchtverplaatsingen in het hoofdriool. Hierdoor kan incidenteel enige geuroverlast ontstaan.

Tips om geuroverlast op te lossen

  1. Laat, bij constatering van geuroverlast, even leidingwater door de wastafel, gootsteen of douchebak stromen
  2. Houd ten tijde van de reiniging de wc-deksel gesloten

Meer informatie en het stellen van vragen? Kijk dan op de website van vandervalk+degroot

Bomen kappen langs provinciale wegen

De provincie Utrecht is gestart met het kappen van 650 bomen langs provinciale wegen. Dat is nodig omdat de bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Ze kunnen makkelijk omwaaien of er kunnen grote takken afbreken. De werkzaamheden duren tot medio maart en geven enige hinder voor het verkeer. In Soest wordt er gekapt langs de N234 Maartensdijk-Soest en de N413 Soesterberg-Soest.

Ziekte

De te kappen bomen zijn zwak of ziek (onder andere de essentakkensterfte). Ze vormen een gevaar voor de verkeersveiligheid omdat het risico van omwaaien en takbreuk groot is. Voor alle te kappen bomen worden in het najaar nieuwe bomen teruggeplaatst. Als het kan op dezelfde plaats, anders op een andere plek in de omgeving. Kijk voor meer informatie op www.provincie-utrecht.nl.