Werk aan wegen

Werkzaamheden Plesmanstraat

Vanaf 13 november start waterleidingbedrijf Vitens met werkzaamheden aan de doorgaande Plesmanstraat en in de hofjes met huisnummer 18 tot en met 60, te Soesterberg. In de hofjes bestaan de werkzaamheden uit het vervangen van de waterleiding en riolering.

De werkzaamheden aan de doorgaande weg worden als eerste uitgevoerd. De benodigde wegafsluitingen worden met borden aangegeven. Er wordt getracht zo veel mogelijk werkzaamheden te combineren en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De werkzaamheden zijn voor de kerst afgerond.

Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

Dit voorjaar is gestart met riolerings- en wegwerkzaamheden in de Beetzlaan. Voorafgaand aan deze werkzaamheden start netbeheerder Stedin samen met waterleidingbedrijf Vitens met het vernieuwen van kabels en leidingen. Aannemer A. Hak voert de werkzaamheden aan de kabels en leidingen (gas, water en stroom) uit. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2018 afgerond.

Meer informatie: Onderhoudswerkzaamheden Beetzlaan

Werkzaamheden hofjes Antonie van Leeuwenhoeklaan en Christiaan Huygenslaan

Tot 22 december 2017 vinden werkzaamheden plaats in de hofjes van de Antonie van Leeuwenhoeklaan en Christiaan Huygenslaan. Per hofje is er ongeveer drie tot vier weken werk. In het doorgaande deel van de Antonie van Leeuwenhoeklaan vinden enkele werkzaamheden aan het riool plaats, gelijktijdig met de werkzaamheden aan het betreffende naastgelegen hofje. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Van Gelder en waterleidingbedrijf Vitens.

Meer informatie over dit project: Antonie van Leeuwenhoeklaan

Werkzaamheden in verband met aanleggen bushalte

Op 13 november is Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. gestart met werkzaamheden op de Ossendamweg vanwege de aanleg van een nieuwe bushalte. Vanaf 13 november wordt ter hoogte van de Soesterbergsestraat het groen gerooid en aansluitend worden de tegels uit het fiets- en voetpad verwijderd.

Het fietspad is daarom afgesloten en fietsers worden omgeleid. Deze werkzaamheden duren in totaal circa drie weken. Tijdens de werkzaamheden is de rijstrook iets versmald om een veilige werkruimte te creƫren. Vanwege de nieuwe busroute start Van Gelder op 20 november met het aanpassen van de bocht op de kruising Eikenlaan/Ossendamweg. De rijbaan van de Eikenlaan is hierdoor versmald. Deze werkzaamheden lopen door tot 8 december. Er wordt grondwerk en bestratingswerk uitgevoerd en de mast met de verkeerslichten wordt verplaatst. Deze werkzaamheden gebeuren op 27 en 28 november. Op 4 december wordt de kruising opnieuw geasfalteerd. Tot slot worden op 5 december de nieuwe lussen ten behoeve van de verkeerslichten aangebracht. Hierna zijn de werkzaamheden gereed en is de kruising weer normaal begaanbaar.

Werkzaamheden Ossendamweg en Eikenlaan

Eikenlaan

Wat gaan we doen?

De aansluiting van de Eikenlaan op de Ossendamweg wordt aan de zijde van de Ossendamweg 1 tot en met de Eikenlaan 93 verbreed zodat het busverkeer vanaf de Ossendamweg rechtsaf kan slaan richting de Eikenlaan. Daarbij worden ook de verkeerslichten en het naastgelegen trottoir aangepast om hier ruimte voor te maken

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

In november vinden al de eerste voorbereidingen plaats zoals het plaatsen van de voorwaarschuwingsborden langs de weg. De daadwerkelijke werkzaamheden starten op maandag 20 november met het verwijderen van de oude verhardingen. Aansluitend verbreden wij dan de Eikenlaan en passen wij de bestrating in de Eikenlaan en de verkeersregelinstallatie aan. Op maandag 4 december brengen wij het nieuwe asfalt aan en rond 6 december zijn alle werkzaamheden afgerond.

Ossendamweg

Wat gaan we doen?

Aan de Ossendamweg komt nabij het kruispunt met de Soesterbergsestraat binnenkort een bushalte.

De halteplaats van de bus komt naast de rijbaan van de Ossendamweg te liggen en de perronhoogte van de halte wordt zodanig dat ook minder valide personen makkelijk gebruik kunnen maken van de bus. Het achterliggende fiets- en voetpad worden als gevolg hiervan naar achteren verplaatst en we kappen een aantal bomen. De oversteek van het fietspad bij de Oude Utrechtseweg verdwijnt in verband met de verkeersveiligheid.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Deze week vinden al de eerste voorbereidingen plaats zoals het plaatsen van de voorwaarschuwingsborden langs de weg. De daadwerkelijke werkzaamheden starten op maandag 13 november met het verwijderen van het bestaande groen en de oude verhardingen. Aansluitend brengen wij dan het nieuwe fietspad, het perron en de halteplaats aan en verwijderen wij de fietsoversteek van de Oude Utrechtseweg.

Rond 6 december hopen we klaar te zijn met de werkzaamheden.