Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt in de openbare ruimte? Een stoeptegel, een stoplicht, een bankje? Ziet u rondslingerend afval of heeft u overlast van een struik of boom? Meld het ons meteen.

Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat kunt u ons melden

U kunt een melding doen over:

 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • graffiti
 • overlast
 • overlast bomen en struiken
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten, verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden
 • zwerfafval en overvolle prullenbakken
 • dode dieren zoals duiven en eenden
 • vissterfte

Hier valt buiten:

Wat te doen?

U kunt een melding woonomgeving doen via het online meldingsformulier of via de app 'Buiten Beter' op uw smartphone.

Suggestie woonomgeving

U kunt ook een suggestie doen over uw woonomgeving. Bijvoorbeeld als u bankjes of fietsenrekken bij u in de buurt wilt. Maar u kunt ook suggesties geven over hoe de infrastructuur beter kan. Ook hiervoor doet u een melding woonomgeving.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats via een planning. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

Wilt u weten wanneer er bij u wordt gesnoeid of geveegd? Neem dan contact op met de gemeente via postbus2000@soest.nl

Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Heeft u last van bomen en struiken die op gemeentegrond staan? Doe dan een melding openbare ruimte.

Een boom moet op een halve meter van de erfgrenslijn worden geplant. Dit meet u vanaf het midden van de boom.

Dit geldt niet voor hagen en heesters. Voor hagen en heesters is er geen bepaalde afstand van de erfgrens voor het planten.

Heeft u last van de bomen van de buren? Dan kunt u de buren daar zelf op aanspreken. Wilt u overlast melden, doe dan een melding openbare ruimte.

Soms spuiten vandalen muren onder met graffiti of worden stickers of posters opgeplakt zonder toestemming. Zijn dit beledigende of aanstootgevende teksten of afbeeldingen? Dan maakt de gemeente haar eigen gebouwen, speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen schoon. Bij overige teksten of afbeeldingen beoordeelt de gemeente het pe r geval. Verwijdering is dan niet automatisch aan de orde.

Is er graffiti gespoten op uw eigendom? Bijvoorbeeld op uw bedrijfspand, woning of schutting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de graffiti. Is uw gebouw een monument? Bel dan de gemeente voor overleg.

Ziet u iemand graffiti op een gebouw spuiten? Bel dan de gemeente via (035) 609 34 11 en vraag naar een BOA. Ziet u (aanstootgevende) graffiti  in de openbare ruimte? Doe dan een melding openbare ruimte.

Bent u een particulier en heeft u overlast van ratten? Neem dan contact op met het RMN voor het bestrijden. 

Voor overig ongedierte (bijvoorbeeld een wespennest) verzoeken wij u contact op te nemen met een particuliere ongediertebestrijder.