Inrit aanleggen

Wilt u een inrit maken bij uw bedrijf of huis? Bijvoorbeeld van de weg naar uw garage. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u:

  • een inrit wilt maken vanaf de weg
  • de weg wilt veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • een bestaande inrit wilt veranderen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Vergunningcheck

U kunt bij het Omgevingsloket online uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook ziet u welke stappen u moet nemen om de vergunning aan te vragen.

Kosten

De vergunning voor een inrit kost € 119,35 (tarief 2018).

Als er op openbare grond een aanpassing plaats moet vinden (bijvoorbeeld het verplaatsen van een lantaarnpaal), dan zijn de kosten voor uw rekening.

Beslistermijn

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit met zes weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen of een uitgebreide procedure starten.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.