Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vooraf zekerheid

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning zal worden goedgekeurd? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Dan kunt u vragen om een vooroverleg. Dit kunt u doen met het Formulier verzoek om vooroverleg.

Activiteiten omgevingsvergunning

O.a. de volgende activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning:

  • Aanleg
  • Bouw
  • Melding brandveilig gebruik
  • Kap
  • Milieu
  • Monumenten
  • Afwijken van bestemmingsplan
  • Sloop beschermd dorpsgezicht
  • Sloopmelding
  • Uitweg aanleggen

 

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. U hoort binnen maximaal 8 weken of u de vergunning krijgt. Dit heet de beslistermijn.

De beslistermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden. Beide beslistermijnen kunnen eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Als uw aanvraag niet compleet is dan hoort u van ons welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instelling. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

De kosten van een vooroverleg bedragen € 150,35.

 

De kosten van een omgevingsvergunning kunnen variëren . De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten.

Er wordt een vastrechtbedrag van € 150,35 berekend. Per € 1.000,- bouwkosten komt hier een bedrag van € 25,90 bij. Eventueel kunnen er extra kosten bij komen voor een ontheffing of voor de beoordeling van rapporten.

Gerelateerde producten

Bomen kappen
Omgevingsvergunning bouwen aanvragen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Gebouw of woning slopen
Afwijking van het bestemmingsplan
Inrit aanleggen
Monument verbouwen

Gerelateerde vragen

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom?
Wat is een omgevingsvergunning voor het milieu?
Zijn er voorwaarden verbonden aan het verbouwen van mijn huis?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning wil aanvragen voor mijn bouw- of verbouwproject?
Mijn omgevingsvergunning is afgewezen, kan ik bezwaar maken?
Hoelang duurt het voordat ik mijn vergunning voor het kappen van een boom krijg?
Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?
Ik wil een boom kappen, mag dat?
Wat is een omgevingsvergunning?
Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?
Heb ik voor een kleine verbouwing een vergunning nodig?
Wat moet ik meesturen voor het aanvragen van een vergunning voor het aanleggen van een sloot of weg?
Wat kost een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een sloot of een weg?
Wat is het verschil tussen een bouwvergunning en een omgevingsvergunning?
Mag ik een schotelantenne aan mijn balkon hangen?
Wat moet ik meesturen als ik een omgevingsvergunning voor het milieu wil aanvragen?
Ik wil een sloot graven, heb ik daar een vergunning voor nodig?
Kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning die een bedrijf heeft aangevraagd?
Wanneer heb ik een vergunning voor het bouwen of verbouwen nodig?
Wat kost een vergunning voor het bouwen?
Hoelang duurt het voordat ik de omgevingsvergunning ontvang voor het verbouwen van mijn huis?
Hoelang duurt het voordat ik een omgevingsvergunning krijg?
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?