Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen, slopen of een boom in uw tuin kappen? Of wilt u iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. Ook bedrijven kunnen een omgevingsvergunning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van reclame of bij activiteiten die slecht zijn voor het milieu.

Soorten omgevingsvergunningen

U regelt alle omgevingsvergunningen via het Omgevingsloket online. Meer weten? U vindt hier meer informatie:

Vergunningcheck

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vooroverleg: vooraf zekerheid

Twijfelt u of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning zal worden goedgekeurd? Of dat uw wens in het bestemmingsplan past? Dan kunt u vragen om een vooroverleg. Dit doet u met het formulier verzoek om vooroverleg (pdf, 168 KB).

Kosten

Een vooroverleg kost € 154,55.

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Er wordt een vastrechtbedrag van € 154,55 berekend. Per € 1.000,- bouwkosten komt hier een bedrag van € 26,60 bij. Eventueel kunnen er extra kosten bij komen voor een ontheffing of voor de beoordeling van rapporten.

(Tarieven 2019)

Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten.

Beslistermijn

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. U hoort binnen maximaal acht weken of u de vergunning krijgt. Dit heet de beslistermijn.
De beslistermijn van een complexe aanvraag is maximaal zes maanden. Beide beslistermijnen kunnen eenmaal worden verlengd met zes weken.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan hoort u van ons welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen of een uitgebreide procedure starten.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer weten?

Meer informatie over wanneer u een omgevingsvergunning moet aanvragen, leest u op de website van Rijksoverheid. Hier vindt u de Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning.